DL/DW in de kinderopvang

1. Erken je werkplek

Wil jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten opleiden?
Schitterend, laat dan nu je werkplek erkennen. Dit kan gemakkelijk online, klik hier
   
2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken
Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een centrum leren & werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een organisatie.

Vanaf het schooljaar 2020-201 wordt via de sociale maribel en de jongerenbonus aan 40 jongeren de kans geboden om werkervaring op te doen. Alles wet je moet weten over wie in aanmerking komt, hoe je een jongere aanwerft en welke onkosten gesubsidieerd worden vind je terug in de infobrochure.

Wanneer de loonkost van de jongere gesubsidieerd wordt door de jongerenbonus geef je elk kwartaal de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.

3. Meer over duaal leren

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren  te ontwikkelen als volwaardig alternatief naast de bestaande 'klassieke' onderwijsstelsels. Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren en de hoofddoelstelling is dat de jongere een onderwijs-en/of beroepskwalificatie behaalt. Alle informatie over kinderbegeleider duaal vind je hier .

4. Begeleidingspremie
Per volle kalendermaand tewerkstelling tijdens de opleiding betaalt het Sociaal Fonds je een begeleidingspremie van maximaal € 100. Je hebt recht op deze premie pro rato de gerealiseerde tewerkstelling en nadat je het Fonds het evaluatieformulier bezorgde. De link naar het evaluatieformulier wordt in de maand mei aan de organisatie via mail bezorgd. De premie wordt in het najaar gestort.

5. Opleiden van mentoren

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt de opleiding 'MENTOR+' georganiseerd door de beheerders van de verschillende sociale fondsen en VIVO.

6. Het loket

De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren. Het loket deeltijds leren/deeltijds werken zorgt voor een vlotte opvolging van alle projecten. Als werkgever of opleidingsinstelling kan je met al je vragen bij het loket terecht.
  
  
 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET
T 02 227 60 03
loket(at)jongerenindesocialprofit.be

 
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403