Vormingsfonds 318.02

Dit vormingsfonds is een fonds voor bestaanszekerheid met een paritaire raad van beheer.
De dagdagelijkse werking van het fonds wordt gecoördineerd door VIVO vzw.

Alle info over de activiteiten van dit fonds vind je op www.vivosocialprofit.org/gezinszorg.
   

Specifieke acties voor de sector

PROJECT 3030 Niet-verzorgend personeel uit de private sector van de gezinszorg kan zich via dit kwalificerend traject omscholen tot verzorgende of zorgkundige. Meer info.
Nieuws over schooljaar 2020-2021.
   

Sectoroverstijgende acties

VORMINGSBUDGET Terugbetaling van een opleiding via VIVO.
DEELTIJDS LEREN / DEELTIJDS WERKEN Werkervaringsplaatsen voor jongeren uit het deeltijds onderwijs.
VIA VORMING HOGEROP
Laaggeschoolde werknemers kunnen via dit kwalificerend traject een bijkomende beroepsgerichte opleiding volgen.
HR-AANBOD Een vormingsaanbod en webinars over actuele human resource thema’s.
STERKER OP HET WERK DOOR VERBINDENDE COMMUNICATIE Een aanbod voor medewerkers in het kader van werkbaar werk. Gratis opleiding, of financiële ondersteuning bij coaching.
     

Onze websites die relevant zijn voor de sector

LEREN IN DE SOCIAL PROFIT
Website met informatie, tools en voorbeelden over leren en ontwikkelen in de social profit.
COMPETENT VAN KOP TOT TEEN
Website met informatie en tools om verder te bouwen aan je competentie- en/of talentbeleid.
PIGMENTZORG Website met informatie, tools en voorbeelden over cultuursensitieve zorg.
WAARDEVOL WERK
Website rond werkbaar werk met veel praktische tips en tools op maat van social-profitorganisaties.
AGRESSIEBEHEERSING IN
DE SOCIAL PROFIT

Website van het kennis- en expertisecentrum Icoba (Iedereen COmpetent in het Beheersen van Agressie).

Specifieke acties voor lokale diensteneconomieondernemingen in de sector

VORMINGSAANBOD LDE
Een gamma aan vormingen om zoveel mogelijk aan te sluiten op gesignaleerde vormingsbehoeften op de werkplek van lde-ondernemingen en de verwachtingen binnen het nieuwe decreet.
   

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403