Raad van beheer


De fondsen voor bestaanszekerheid binnen de sector 331 worden net als alle andere fondsen paritair beheerd, wat betekent dat de beheerraad samengesteld is uit een evenredig aantal werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.
In PC 331 zijn er, voor- en ondervoorzitters inbegrepen, 14 effectieve leden.
Voor- en ondervoorzitters worden tweejaarlijks gekozen onder de leden. Ze komen beurtelings van de werkgevers-en werknemersbank.

Daar het maribelfonds samengesteld is uit 2 kamers, worden er 3 voor- en 3 ondervoorzitters aangeduid: 1 paar voor het fonds, 1 paar voor de kamer KO en 1 paar voor de kamer GID (gewoonlijk zijn er wel overlappingen, zodat er geen 6 verschillende mensen deze taken opnemen).

De 3 grote werkgeversorganisaties in de sector zijn:
Van vakbondszijde zijn er vertegenwoordigers van  BBTK , LBC-NVK en ACLVB .

Samenstelling

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403