Extranet

Login

Introductie

Je kan jouw toekenningsdossier bij het Maribelfonds 24/7 opvolgen via het Extranet Maribel.
Deze portaalomgeving is er voor alle instellingen die een toekenningsdossier hebben en een QBis invullen in de DmfA voor hun werknemers ten laste van het fonds.

Via het Extranet Maribel kan je

jouw dossiers raadplegen

documenten en informatie doorsturen en ontvangen i.v.m. het beheer van jouw dossiers

Wees voorzichtig met je login-gegevens en geef deze niet door aan je sociaal secretariaat

Onze organisatie wenst zeer voorzichtig om te gaan met het verstrekken van toegang tot persoonsgegevens, dit zowel om veiligheidsredenen als in overeenstemming met de GDPR-wetgeving.

Wij beschikken met name over een heel systeem van logboeken dat het mogelijk moet maken de gebruikers op verschillende niveaus te identificeren en na te gaan hoe zij gegevens verwerken. 
Deze gegevens worden ons verstrekt door de RSZ, die ons jaarlijks vraagt het gebruik ervan volgens zeer strikte regels te verantwoorden.

In deze context kunnen wij geen identificaties aanmaken voor de sociale secretariaten omdat, volgens de GDPR, deze overdracht aan een derde partij niet kan worden gerechtvaardigd. 

 

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403