Samenwerking VIVO


Sinds 2013 werkt VSPF departement ‘vorming & ontwikkeling’ intens samen met VIVO.

Uitgangspunt van deze samenwerking is dat een Vlaams beleid met betrekking tot vorming en opleiding altijd mee door de sociale partners van de verschillende sociale fondsen moet kunnen bepaald worden.

Naast deze Vlaamse samenwerking zorgen overeenkomsten met de federale vormingsfondsen voor een voldoende afstemming en complementariteit.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403