Deeltijds leren / deeltijds werken

Project deeltijds leren / deeltijds werken (DL/DW): uniek om meerdere redenen


Jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs staan binnen dit project centraal. Vele partners werken op diverse niveaus samen om hen een succesvolle werkervaring te bezorgen.

Neem nu op vlak van financiële en inhoudelijke ondersteuning. Al jaren engageren de sociale partners van de verschillende Vlaamse social-profitsectoren zich om werkervaringsplaatsen te financieren en te ondersteunen. Hoe?

  • Als beheerders van maribelfondsen voorzien ze jaarlijks per sector een budget om de loonkosten te subsidiëren van jongeren die een halftijdse werkervaringsplaats gekregen hebben.
      
  • Als beheerders van fondsen risicogroepen trekken ze middelen uit om een kwaliteitsvolle ondersteuning van deze jongeren te stimuleren op de werkplek.
       
  • Als beheerders van VIVO formuleren zij in de sectorconvenant voor de social-profitsector expliciet de doelstelling om werkplekleren te realiseren voor jongeren uit het deeltijds onderwijs en instroom te stimuleren van laaggeschoolde jongeren in de sector. VIVO vzw coördineert het project samen met de Vlaamse en federale fondsen.

Maar er is nog meer. Om de werkervaring met succes te laten verlopen, moeten ook centra leren en werken (CLW’s) en werkgevers uit de sector goed samenwerken. Dit vergt ook van hen een engagement.  

Laaggeschoolde jongeren de kans geven om de non-profitsector te ontdekken en om hun eerste positieve werkervaringen op te doen, blijft voor alle betrokken partijen een uitdaging. Een uitdaging die de moeite waard is. CLW’s en werkgevers die deelnamen aan het project, bevestigen dat.

Meer weten?

Voor alle informatie, formulieren en brochures klik je op je sector:


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET
T 02 227 60 03
F 02 218 02 39
loket(at)jongerenindesocialprofit.be

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403