Welkom


 

De Vlaamse social-profitfondsen is als koepelvzw opgericht op 16 december 2002 om de tewerkstelling binnen vier Vlaamse non-profitsectoren te bevorderen. De vzw zet zich in voor een optimale besteding van de financiële middelen waarover de vier sectorale fondsen beschikken. Deze dienen in de eerste plaats om bijkomende tewerkstelling te financieren en zo tegemoet te komen aan de werkdruk en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

 
Op onze site vind je alles wat je wilt weten over de werking, de organisatie en de initiatieven van de verschillende fondsen voor bestaanszekerheid van de Vlaamse social-profitsector die VSPF overkoepelt.

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403