disclaimer

VSPF besteedt veel zorg aan de inhoud van haar website. Hoewel al het mogelijke gedaan is om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kan ICOBA vzw niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

VSPF is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze site.

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden vertrouwelijk en met de nodige zorg behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen. Onze globale rapporteringen gebeuren op anonieme basis. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens verlopen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403