Vorming

  
In de Vlaamse social-profit sector zetten de sociale partners zich in om werkgelegenheid te bevorderen.  Niet alleen door het creëren van extra jobs. Ook engageren ze zich om vorming, training en opleiding te stimuleren.

Hoe? Door sectorale vormingsfondsen op te richten. Ook  wel 'fondsen risicogroepen' genaamd.

De vijf vormingsfondsen die actief zijn binnen de Vlaamse Gemeenschap, zijn:

  • het vormingsfonds voor de gezinszorg
  • het vormingsfonds voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten
  • het vormingsfonds voor de socioculturele sector
  • het vormingsfonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector
  • het vormingsfonds voor de sector van de lokale diensteneconomie

Deze  fondsen en hun initiatieven (ICOBA – Helpdesk voor diensten voor onthaalouders) werken intens samen met VIVO vzw.

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403