Sociale maribel

werkgelegenheid creëren in de social-profitsector

lees meer

Stimuleren en financieren van

vorming en opleiding

aanbod

  • per sector
  • per thema

lees meer

Werk

in de social-profit sector

lees meer

MAATREGELEN TIJDENS DE CORONACRISIS BLIJVEN VAN KRACHT:

Beste allen,

Graag stellen we u op de hoogte van de maatregelen die VSPF trof in verband met de huidige situatie met betrekking tot de Coronacrisis

In tegenstelling tot de “eerste” golf half maart sluiten onze kantoren niet volledig. Telewerk wordt opnieuw de norm tot het einde van het jaar. Concreet kan u hiervan enkel hinder ondervinden indien u ons telefonisch probeert te bereiken. Daar ons huidig telefoonsysteem gebreken vertoont en perfecte communicatiemogelijkheden net in de huidige situatie noodzakelijk zijn, onderzoeken we de overschakeling naar een ander systeem. U kan echter onverminderd blijven rekenen op onze dienstverlening; deze loopt voor alle fondsen zonder onderbreking verder waarbij e-mail aangewezen blijft als hét communicatiekanaal.

We herhalen dat de betalingen m.b.t. de Maribeltoekenningen (structureel, éénmalig, projecten) gewoon blijven doorlopen, ook indien uw werknemers zijn vrijgesteld van prestaties of thuiswerken (met uitzondering van de personeelsleden die op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst). Belangrijk te vermelden is het feit dat wij u de garantie geven dat de Maribelsubsidies doorlopen en u dus niet hoeft over te gaan tot tijdelijke werkloosheid. Kiest u hier toch voor, dan zal de Maribelsubsidie voor de duur van deze tijdelijke werkloosheid stopgezet worden. Maribelwerknemers die in tijdelijke werkloosheid geplaatst werden, mogen na afloop van deze crisis weer opgegeven worden ten laste van het Maribel fonds.

Mocht uw organisatie als gevolg van de bestaande situatie een liquiditeitsprobleem hebben, dan kan de raad van beheer die uw sector behartigt, na aanvraag nagaan in welke mate vervroegde betalingen van het saldo (onder de vorm van een 5de kleiner voorschot) mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,

Het VSPF-team
 

Privacy verklaring (GDPR)

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403