Taken


Wat doet VSPF?

• Synergie creëren en verbeteren tussen de fondsen die onder VSPF ressorteren.
• De procedures en de modaliteiten/werkwijze die elk fonds hanteert, verbeteren, vereenvoudigen en op elkaar afstemmen en stroomlijnen.
• Het personeelsbeleid voeren voor de medewerkers van VSPF, maar inhoudelijk werken voor de fondsen die onder VSPF ressorteren.
• Goede contacten opbouwen en onderhouden met overheden, administraties, externe diensten en organisaties die voor VSPF (en haar projecten), evenals voor de fondsen die onder VSPF ressorteren interessant kunnen zijn.
• Aantrekken en organiseren van horizontale projecten voor en door VSPF en de fondsen.
• Op welke actiedomeinen zijn we actief?
  1.  Het VSPF team sociale maribel creëert werkgelegenheid via de sociale maribel 
  2.  Stimuleren en financieren van vorming en opleiding , vooral voor risico-en kansengroepen. Daar zorgt het VSPF team vormingsfondsen en het team Icoba voor, samen met VIVO vzw .
• Daarnaast vervullen we met VSPF een aantal bijzondere opdrachten in het kader van de VIA-akkoorden  en de regularisatie van de ex-dac-werkemers.

Voor alle aangelegenheden op het gebied van de tweede pensioenpijler kan je terecht bij het Vlaamse pensioenfonds .
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14