DL/DW in de gezinszorg

  
De sociale partners vinden het belangrijk om aan laag gekwalificeerde jongeren kansen te bieden. Hiervoor worden jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen gecreëerd.
   
Alles wat je moet weten over wie in aanmerking komt, hoe je een jongere kan aanwerven en welke onkosten gesubsidieerd worden in de gezinszorg vind je terug in de infobrochure.
  

Hoe voorzie je in jouw organisatie een werkervaringsplaats?

  1. Laat je erkennen als werkplek via www.werkplekduaal.be . De erkenning is 5 jaar geldig. Opgelet: het is niet omdat je erkend bent als werkplek dat je automatisch via subsidies de jongere kan aanwerven.
  2. Via VIVO wordt jouw werkervaringsplaats bekend gemaakt aan de centra voor leren en werken.
  3. De tewerkstellingsbegeleider van het centrum leren en werken (CLW) neemt dan telefonisch contact op met jou. Je kan ook zelf contact opnemen met een CLW.
  4. Vraag na bij het loket of er nog subsidies zijn voor jouw werkervaringsplaats.
  5. Organiseer samen met het centrum leren en werken (CLW) een sollicitatiegesprek voor één of meerdere jongeren.
  6. Na een positief sollicitatiegesprek contacteer je het loket voor het vervolledigen van jouw dossier.
  7. Daarna kan de jongere aan de slag.
      

Prestatiestaat

Elk kwartaal geef je van elke jongere die gesubsidieerd wordt door het generatiepact de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.

Geleverde opleidingsinspanning

Op het einde van elk schooljaar wordt voor elke jongere die gesubsidieerd wordt door het generatiepact na de opleiding gevraagd het schema geleverde opleidingsinspanning in te vullen.  

VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET
T 02 227 60 03
 F 02 218 02 39
loket(at)jongerenindesocialprofit.be

 


sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14