DL/DW in de gezinszorg

1. Erken je werkplek
Wil jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten opleiden?
Schitterend, laat dan nu je werkplek erkennen. Dit kan gemakkelijk online. 

2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodige competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een centrum leren & werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een organisatie.
    
Wie in aanmerking komt, hoe je een jongere aanwerft en welke onkosten gesubsidieerd worden vind je terug in de infobrochure.
Wanneer de loonkost van de jongere gesubsidieerd wordt door de jongerenbonus geef je elk kwartaal de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.   
 

3. Meer over duaal leren 

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen als volwaardig alternatief naast de bestaande 'klassieke' onderwijsstelsels. Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren en de hoofddoelstelling is dat de jongere een onderwijs- en/of beroepskwalificatie behaalt.  Alle informatie over zorgkundige duaal vind je hier.

4. Opleiden van mentoren

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om die werkplekbegeleider te ondersteunen in z'n rol organiseren we elk najaar de opleiding Mentor+  .

5. Het loket

Het loket deeltijds leren/deeltijds werken zorgt voor een vlotte opvolging van alle projecten. Als werkgever of opleidingsinstelling kan je met al je vragen bij het loket terecht.
De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren. 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET
T 02 227 60 03
loket(at)jongerenindesocialprofit.be

 


sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403