DL/DW in de sector VOHI

 1. Erken je werkplek
Wenst jouw organisatie jongeren uit het deeltijds onderwijs of de duale trajecten op te leiden?
Schitterend, laat dan je werkplek erkennen. Dit kan gemakkelijk online,klik hier.

2. Meer over deeltijds leren/deeltijds werken

Het hoofddoel is laag gekwalificeerde jongeren via werkervaring de nodig competenties aanleren die hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De sociale partners en de Vlaamse regering creëren hiervoor jaarlijks kwaliteitsvolle werkervaringsplaatsen. De jongere volgt 2 dagen per week les in een centrum leren & werken (CLW). De overige 3 dagen gaat de jongere aan het werk in een organisatie.
  
Wie in aanmerking komt, hoe je een jongere aanwerft en welke onkosten gesubsidieerd worden vind je terug in de infobrochure.

Wanneer de loonkost van de jongere gesubsidieerd wordt door de jongerenbonus geef je elk kwartaal de loongegevens door. Dit gebeurt via de prestatiestaat.

3. Meer over duaal leren

De Vlaamse regering koos in 2015 resoluut om een nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen als volwaardig alternatief naast de bestaande klassieke onderwijsstelsels. Duaal leren is de meest intensieve vorm van werkplekleren. De focus ligt op arbeidsrijpe jongeren en de hoofddoelstelling is dat de jongere een onderwijs- en/of beroepskwalificatie behaalt. Als organisatie voor personen met een beperking kan je jongeren uit de opleiding zorgkundige duaal opleiden met een overeenkomst alternerende opleiding of een deeltijdse arbeidsovereenkomst gesubsidieerd door de sociale maribel. Alle informatie over de opleiding zorgkundige duaal vind je hier.

4. Opleiden van mentoren

Als werkgever zoek je voor de jongere een geschikte werkplekbegeleider/mentor. Om de werkplekbegeleider te ondersteunen in zijn rol wordt de opleiding 'MENTOR+' georganiseerd door de beheerders van de verschillende sociale fondsen en VIVO.

5. Begeleidingspremie

Per volle kalendermaand tewerkstelling tijdens de opleiding betaalt het Sociaal Fonds VOHI je een begeleidingspremie van maximaal € 125. Je hebt recht op deze premie pro rato de gerealiseerde tewerkstelling. Stel je een jongere tewerk met een arbeidscontract waarvoor je via het maribelfonds een financiering krijgt? Je ontvangt deze premie op voorwaarde dat je het evaluatieformulier invulde. De link naar dit formulier ontvang je via mail in mei. Op het einde van het jaar wordt de premie gestort.

6. Het loket

De coördinatie van de projecten gebeurt door VIVO in samenwerking met de Sociale Fondsen van de verschillende deelsectoren. Het loket deeltijds leren/deeltijds werken zorgt voor een vlotte opvolging van alle projecten. Als werkgever of opleidingsinstelling kan je met al je vragen bij het loket terecht.


 

VRAGEN OF OPMERKINGEN

HET LOKET
T 02 227 60 03
loket@jongerenindesocialprofit.be

 


sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403