nieuwsProject 3030 van de sector gezinszorg

  • Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 kan tot 17 maart 2019 via deze link.


Aanpassing subsidieplafond

Het subsidieplafond is verhoogd per 1 januari 2019 en bedraagt 43.935 € per VTE voor alle tewerkgestelde werknemers binnen sector 319.01
lees meersitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14