Doelstellingen en taken

Ons doel

De financiële middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarbij staat een goede dienstverlening centraal.

Wat doet VSPF concreet:

 • De beslissingen die de beheerders van de verschillende fondsen nemen uitvoeren en opvolgen.
 • De organisaties aanschrijven die recht hebben op een financiële tussenkomst van de fondsen. Dit kunnen bijkomende middelen zijn voor organisaties die reeds een toekenning hebben, het kan een eerste structurele toekenning zijn voor nieuwe organisaties of ook een toekenning van bepaalde duur.
 • De dossiers behandelen van de rechthebbende organisaties. De doorgegeven prestaties en het arbeidsvolume van de organisaties controleren.
 • De procedures en werkwijze van de verschillende fondsen uitwerken, toepassen en, waar het kan, vereenvoudigen.
 • De werkgevers zo goed mogelijk informeren  via website, nieuwsbrief, mail en persoonlijk contact.
 • Goede contacten opbouwen en onderhouden met de betrokken overheden, administraties, externe diensten en organisaties.
 • Participeren aan sectoroverschrijdende projecten .

Op welke actiedomeinen zijn we actief?

 • Het team sociale maribel creëert werkgelegenheid via de sociale maribel voor de subsectoren 318.02, 319.01, 329.01 en 331.
 • het team risicogroepen en het team Icoba stimuleren en financieren vorming en opleiding , vooral voor risico- en kansengroepen. Dat doen ze samen met VIVO vzw
 • Daarnaast vervullen we een aantal bijzondere opdrachten waaronder de uitvoering van de VIA-akkoorden en de regularisatie van de ex-dac-werknemers van Polders en Wateringen.
 • In 2009 werd tevens het pensioenfonds voor de Vlaamse non-profit opgericht. Voor alle aangelegenheden op het gebied van de tweede pensioenpijler kan je terecht bij het Vlaamse pensioenfonds .

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403