Missie - Visie - Waarden

MISSIE

VSPF is een paritair bestuurde koepel-vzw met als missie:
 • de werking van Vlaamse fondsen voor bestaanszekerheid verzekeren.
 • de financiële middelen voor tewerkstelling en vorming optimaal inzetten.
 • sectoroverschrijdende vormingsprojecten ondersteunen.

VISIE

Onze werking steunt op drie grote pijlers:
 •     duurzame jobcreatie.
 •     kwaliteitsvolle service en betrokkenheid.
 •     MBT (management by teams).

WAARDEN

 •    klantgerichte service door efficiëntie, hulpvaardigheid, continuïteit, neutraliteit, correctheid,
      administratieve eenvoud en transparantie.
 •     loyaliteit, respect, waardering en kennisdeling in ons team.
 •     resultaatgerichte en procesmatige aanpak.
 •     duurzaam, discreet en integer samenwerken.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403