Raad van beheer


De paritair samengestelde raad van beheer van het maribelfonds bestaat uit 14 effectieve leden. Het paritaire beheerscomité van het vormingsfonds uit 10 effectieve leden.

De leden worden aangewezen door en onder de leden van het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. De ene helft van deze leden vertegenwoordigt de werkgeversorganisatie, de andere helft de werknemersorganisaties.

Zowel de raad van beheer van het maribelfonds als het beheerscomité van het vormingsfonds beslissen unaniem over de verdeling van de middelen.

Voor het maribelfonds bepaalt de raad van beheer eveneens de criteria en procedures over de uitvoering ervan en leggen deze vast in een werkingsdocument.

Samenstelling

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403