Sociale Maribel

             De Vlaamse welzijn- en gezondheidssector

Het Fonds Sociale Maribel 331 verdeelt en controleert de maribeldotatie in de Vlaamse welzijns-en gezondheidssector. Het structureel budget 2018 bedraagt 21.800.000€. Hiermee kan bijkomende werkgelegenheid gecreëerd worden voor 511vte.


Voorwaarden om te kunnen genieten van maribelsubsidie in deze sector:

  • De werkgever valt onder PC 331 (RSZ-kengetal 322 voor de KO en 122 voor de GID) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden
  • De werknemers vallen eveneens onder PC 331 en worden bij de RSZ aangegeven onder code 331.00.10 voor de KO en code 331.00.20 voor de GID
  • Daar toekenningen gebeuren op RSZ-nummer, dient de organisatie gedurende de 4 kwartalen van het laatst gekende jaar (bv. voor 2018 is het referentiejaar 2016) bijgedragen te hebben aan de dotatie
  • Betreft het een organisatie uit de kinderopvang, dan dient deze vergund te zijn door Kind en Gezin
Bij stijging van de maribeldotatie zal de raad van beheer de verdeling van de bijkomende middelen vastleggen. Toekenningen zijn in principe van onbepaalde duur.

In de welzijns- en gezondheidssector hanteert men 2 loonplafonds. Voor 2018 zijn dit:
  • GID:  43.500 €
  • KO:  41.700 €
Naast subsidiëring van permanente tewerkstelling, wordt ook een budget uitgetrokken voor projecten: 
  1. deeltijds leren/deeltijds werken (20 jongeren): volgt het loonplafond van de KO. Klik hier voor meer info.
  2. opleidingsproject Via Vorming Hogerop (6 vte in de KO en 1 vte in de GID): volgt de respectievelijke loonplafonds. Klik hier voor meer info.
  3. proefproject 'Werknemersstatuut voor Onthaalouders' 2015-2016. Klik hier voor meer info.

De sociale maribel is voor de sector slechts één van de aangewende subsidiekanalen.

Juridische basis:

Binnen het wettelijk kader geeft de wetgever de beheerders van het fonds de ruimte om eigen procedures en criteria voor de socialemaribelsubsidiëring uit te werken.

Deze criteria en procedures werden bij de start van de werking van de diverse fondsen in verschillende CAO's genoteerd. Per fonds sociale maribel bestaat er een werkingsdocument waarin dit alles gestipuleerd staat.


Info en contact:

Meer informatie en een antwoord op uw praktische vragen rond bv. documenten vindt u in onze infobrochures onder de downloads. Neem ook eens een kijkje bij de veelgestelde vragen onder de rubriek FAQ.

Hier kan u een tabel met de timing voor in te dienen documenten terugvinden.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de medewerkers van het fonds voor de welzijns- en gezondheidssector die u rechtstreeks kan contacteren:


VRAGEN OF OPMERKINGEN?


     

 

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14