Sociale Maribel

Het Fonds Sociale Maribel 318.02 voor de diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap

 
1. Voorwaarden om te kunnen genieten van een socialemaribelsubsidie:
 • Ressorteren onder PSC 318.02 (RSZ-kengetal 211) en volgt deze loon- en arbeidsvoorwaarden.
 • Een toetredingsakte ingediend hebben.
 • Via bijdrage aan de dotatie van de sector minimaal 0,5 vte bijkomende tewerkstelling genereren.
2. Financiering
 • Met de middelen van het fonds wordt voor ruim 1.000 vte aan bijkomende tewerkstelling gefinancierd
 • Er is ook een budget voorzien voor verschillende projecten:
  • Project 3030: 42 vte 
  • Deeltijds leren/deeltijds werken : 5 vte
  • Via Vorming Hogerop : 10 vte
 • Afhankelijk van de functie zijn er verschillende subsidieplafonds. Deze subsidieplafonds gelden voor een voltijdse tewerkstelling gedurende een volledig jaar:
  • Logistieken en verzorgenden, Project 3030 en Project Via Vorming Hogerop: € 38 026,21
  • Omkadering A en Penhouderschap: € 53 864,44
  • Omkadering B: € 50 498,20
  • Deeltijds Leren/deeltijds Werken: € 30 949,84
3. Wat bezorg je ons en wanneer?
 • De functies van de werknemers ten laste van de maribel
 • De ondertekende eindafrekening
 • Structurele arbeidsvolumedalingen
 • Elke herstructurering (overname, splitsing, fusie)

De laatste twee formulieren vind je ook terug op ons Extranet via http://jobs.afosoc-vesofo.org/login. Als je nog geen account hebt, mag je ons een mail sturen met je contactgegevens en sturen we een uitnodiging via ons systeem om een nieuwe account aan te maken. De link in deze mail blijft wel maar een dag geldig wegens veiligheidsredenen.

4. Wettelijke basis
 • Het Koninklijk Besluit van 18 juli 2002
 • Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers
 • De oprichtingsCAO van 29 april 1999
 • De CAO van 16 december 2003
 • De CAO van 30 november 2006
 • De CAO van 4 mei 2023
 • Het werkingsdocument waarin de verschillende criteria en procedures van het fonds worden uitgelegd
5. Info en contact
Meer informatie en een antwoord op uw praktische vragen rond bv. documenten vind je in onze infobrochure. Bij de downloads staan er blanco versies van de trimestriële prestatiestaat en de semestriële aangifte, maar deze documenten sturen wij in een aangepaste versie naar alle organisaties.
 
Als je nog vragen hebt, neem contact op met Jeroen Beyens of Sylvie Desfossés op het algemene e-mailadres socmar31802(at)vspf.org.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403