Raad van beheer

Zowel het socialemaribelfonds als het vormingsfonds wordt paritair beheerd, wat betekent dat de beheerraad samengesteld is uit een evenredig aantal werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

In PC 318.02 zijn er naast voor- en ondervoorzitter 10 effectieve leden + 10 vervangers.

Voor- en ondervoorzitter worden tweejaarlijks gekozen onder de leden en wisselen jaarlijks van rol. Ze komen beurtelings van beide banken.

Effectieve leden werkgeversorganisatie:

VVDG, Vereniging Van Diensten voor de Gezinszorg:

 • Mieke Ruys (voorzitter)
 • Karin Van Mossevelde
 • Gaby Trompet
 • Louis-Philippe Scholts
 • An Demeulemeester 

 Effectieve leden werknemersorganisaties:

ACV-CCVD
 • Bart Vannetelbosch

ACLVB

 • Tommy Jonckheere
ABVV
 • Issam Benali (ondervoorzitter)
LBC-NVK
 • Werner Van Mierlo
BBTK
 • Jan Piet Bauwens

Plaatsvervangende leden van werkgeverszijde:

VVDG, Vereniging Van Diensten voor de Gezinszorg:

 • Matthias Lampaert
 • Sonia Van den Branden
 • Dimitri Durlet
 • Filip Standaert
 • Evert De Boer

Plaatsvervangende leden werknemersorganisaties:

ACV-CCVD  
 • Dries Vanheuverswyn
 • Katrien Boudrez
ACLVB
 • Gert Van Hees
ABVV
 • Hanne Demuzere
BBTK
 • Jelle Dhondt


 
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14