Raad van beheer

Zowel het socialemaribelfonds als het vormingsfonds wordt paritair beheerd, wat betekent dat de beheerraad samengesteld is uit een evenredig aantal werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

In PC 318.02 zijn er naast voor- en ondervoorzitter 10 effectieve leden + 10 vervangers.

Voor- en ondervoorzitter worden tweejaarlijks gekozen onder de leden en wisselen jaarlijks van rol. Ze komen beurtelings van beide banken.

Effectieve leden werkgeversorganisatie:

Zorggezind (voorheen: VVDG, Vereniging Van Diensten voor de Gezinszorg):

 • Didier Martens
 • Matthias Lampaert
 • Marleen Vanhees
 • Ann Demeulemeester 

 Effectieve leden werknemersorganisaties:

ACV Voeding en Diensten

 • Kris Vanautgaerden

ACLVB

 • Tommy Jonckheere
BBTK
 • Evert Persoon (voorzitter)
ACV Puls 
 • Werner Van Mierlo

Plaatsvervangende leden van werkgeverszijde:

Zorggezind (voorheen: VVDG, Vereniging Van Diensten voor de Gezinszorg):

 • Jannie Hespel
 • Sonia Van den Branden
 • Mieke Ruys (ondervoorzitter)
 • Karen Van den Hende

Plaatsvervangende leden werknemersorganisaties:

ACV Voeding en Diensten   
 • Ben Debognies
 • Katrien Boudrez
ACLVB
 • Gert Van Hees
BBTK
 • Bjorn Mous
 • Alex Nijs


 
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403