Raad van beheer

Onze paritair samengestelde raden van beheer bestaan voor beide fondsen voor bestaanszekerheid uit 10 effectieve leden. Deze leden worden aangewezen door en onder de leden van het Paritair Subcomité 319.01. De ene helft van deze leden vertegenwoordigt de werkgeversorganisaties, de andere helft de werknemersorganisaties.

Zowel de raden van beheer van het maribelfonds als van het vormingsfonds nemen de beslissingen over de verdeling van de middelen unaniem.

Voor het maribelfonds bepalen ze eveneens de criteria en procedures over de uitvoering ervan en leggen deze vast in een werkingsdocument.

Samenstelling van de Raad van Beheer van het maribelfonds .

Samenstelling van de Raad van Beheer van het vormingsfonds.
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403