Downloads

Sociale maribel

Formulieren
Belangrijke data

Informatie
     

   

       

Vorming

 

Klik hier

voor

downloads

Aanpassing subsidieplafond

Het subsidieplafond is verhoogd per 1 januari 2019 en bedraagt 43.935 € per VTE voor alle tewerkgestelde werknemers binnen sector 319.01

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14