Downloads

Sociale Maribel

Formulieren
  • Aanwervingsformulier sociale Maribel PC 319.01:
    Voor elke aanwerving of wijziging in de tewerkstelling ten laste van het fonds
  • Aanvraag- en aanwervingsformulier voor de éénmalige middelen
  • Aanvraag voor een functiewijziging 
  • Infoblad voor herstructureringen
  • Arbeidsvolumedaling:
    Om een daling van het arbeidsvolume binnen de organisatie te melden, gebruik je dit formulier.
  • Voor de melding van dubbele loonkostfinanciering bij de jaarafrekening 2020, gebruik je dit excel-bestand 
Belangrijke data

Informatie Nieuwsbrief Maribel WERK(t) 
     

   

       

Vorming

 

Klik hier

voor

downloads
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403