Downloads

Sociale maribel

Aanwervingsformulier

  • Voor elke aanwerving of wijziging in de tewerkstelling ten laste van het fonds gebruikt u ons formulier sociale maribel PC 319.01.

Toekenningen bepaalde duur - 1MM (éénmalige middelen) 2018


Semestriële prestatiestaat


Functiewijziging

Herstructurering
 
Arbeidsvolumedaling

  • Om een daling van het arbeidsvolume binnen de organisatie te melden, gebruik je dit formulier

Nieuwsbrief

 
Jaarrapport


Jaarverslag 

 
Infobrochure

 
KB's en CAO's


     

   

       

Vorming

 

Klik hier

voor

downloads

Maribel WERK(t)

Bijkomende informatie voor de werkgevers in onze laatste nieuwsbrief Maribel WERK(t) onder de downloads!

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14