Downloads

Sociale maribel

Aanwervingsformulier
  • Voor elke aanwerving of wijziging in de tewerkstelling ten laste van het fonds gebruikt u ons formulier sociale maribel PC 319.01.
Semestriële prestatiestaat
Functiewijziging
Herstructurering
Arbeidsvolumedaling
  • Om een daling van het arbeidsvolume binnen de organisatie te melden, gebruik je dit formulier
Nieuwsbrief
Jaarrapport
Jaarverslag 
Infobrochure
KB's en CAO's

     

   

       

Vorming

 

Klik hier

voor

downloads
sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14