De afrekening en het jaarrapport 2019

Bijkomende informatie over de werkwijze waarop we binnen het fonds jouw jaarafrekening maken:

- wens je toelichting bij de afrekening die we jaarlijks op basis van de semestriële prestatiestaten bezorgen, neem dan zeker deze verklarende nota bij de hand indien je duidelijkheid wenst bij de bedragen op je afrekening.
toelichting bij de berekening van gelijkgestelde uren bij het vertrekvakantiegeld. 

Elke werkgever ontvangt begin maart een overzicht van alle werknemers die hij heeft doorgegeven voor financiering in 2019. Na controle (en eventuele aanpassingen) moet de werkgever dit overzicht voorleggen aan de werknemer(-vertegenwoordiging).
In deze mail staat ook de link die toegang geeft tot een online bevraging. Elke werkgever dient deze vragenlijst in te vullen, voor te leggen aan de werknemers(-vertegenwoordigers) en ons samen met het (uittreksel van) verslag van dit overleg terugbezorgen.
Een blanco van deze online-enquête kan handig zijn bij het overleg.

M.b.t. het arbeidsvolume en de controle hierop: bijlage bij het jaarrapport !

Maribel WERK(t)

Belangrijke oproep: bezorg ons de nodige gegevens voor de werknemers die u in 2020 wil financieren. Lees meer in onze recentste nieuwsbrief.

Info afrekening 2020

Maatregelen tijdens de coronacrisis

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403