De afrekening en het jaarrapport 2016

Bijkomende informatie over de werkwijze waarop we binnen het fonds jouw jaarafrekening maken:

- wens je toelichting bij de afrekening die we elke werkgever bezorgen. Neem dan zeker deze nota bij de hand indien je duidelijkheid wenst bij de bedragen op je afrekening.
- toelichting bij de berekening van gelijkgestelde uren bij het vertrekvakantiegeld. 

Elke werkgever ontvangt in februari een overzicht van alle werknemers die hij in 2016 financierde met de middelen van het fonds. Na controle en verbetering moet de werkgever dit overzicht voorleggen aan de werknemer(-vertegenwoordiging).
Eveneens in de loop van de maand februari verzenden wij naar elke werkgever een mail die toegang geeft tot een online bevraging. Elke werkgever dient deze vragenlijst in te vullen, voor te leggen aan de werknemers(-vertegenwoordigers) en ons samen met het (uittreksel van) verslag van dit overleg terug bezorgen.  Een blanco van deze online-enquête vooraf afdrukken, kan handig zijn bij het overleg.

Bijlage bij het jaarrapport !

Maribel WERK(t)

Onlangs verzonden wij onze laatste nieuwsbrief: Maribel WERK(t) waarbij we aankondigden dat vanaf 2018 de opsplitsing van de middelen naar toekenningsfase niet langer zal toegepast worden.
Je vindt de Maribel WERK(t) onder de downloads!

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14