De afrekening en het jaarrapport

Bijkomende informatie over de werkwijze waarop we binnen het fonds jouw jaarafrekening maken: 

De fondsen sociale Maribel baseren zich al enkele jaren op de gegevens die via de DmfA en de kruispuntbank doorstromen. Alle prestatie- en loonkostgegevens van de te financieren Maribelwerknemers worden ingetrokken in onze Marbitool en per werkgever en dossier verwerkt voor afrekening op jaarbasis.

In de loop van de maand maart bezorgen we elke werkgever een afrekening van zijn dossier. Onze afrekeningen zijn op dezelfde manier als vroeger opgemaakt. Voor meer info kan je deze verklarende nota bij de hand nemen indien je duidelijkheid wenst bij de bedragen op je afrekening.

Bijkomende informatie over het jaarrapport 2023 dat wij van elke werkgever verwachten:
Elke werkgever ontvangt samen met de afrekening een overzicht van alle werknemers die hij heeft doorgegeven voor financiering in 2023. Na controle (en eventuele aanpassingen) van de functies en barema's van de werknemers legt de werkgever dit overzicht voor aan de werknemers(-vertegenwoordiging).

Elke werkgever dient tevens een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst (F06) legt u eveneens voor aan de werknemers(-vertegenwoordigers). Uiteraard mag dit op hetzelfde overleg gebeuren als het overzicht van de tewerkstellingen. Samen met het (uittreksel van) verslag van dit overleg bezorgt u ons het akkoord van de werknemers(-vertegenwoordiging terug voor 1 mei 2024. Dit kan door de documenten te uploaden aan het einde van de enquête of per e-mail aan socmar31901@vspf.org

M.b.t. het arbeidsvolume en de controle hierop: bijlage bij het jaarrapport !


sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - info@vspf.org - RPR Brussel - Ondernemingsnummer 0479.965.403