De afrekening en het jaarrapport 2018

Bijkomende informatie over de werkwijze waarop we binnen het fonds jouw jaarafrekening maken:

- wens je toelichting bij de afrekening die we jaarlijks op basis van de semestriële prestatiestaten bezorgen, neem dan zeker deze verklarende nota bij de hand indien je duidelijkheid wenst bij de bedragen op je afrekening.
- toelichting bij de berekening van gelijkgestelde uren bij het vertrekvakantiegeld lees je in deze nota

Elke werkgever ontvangt begin februari een overzicht van alle werknemers die hij heeft doorgegeven voor financiering in 2017. Na controle (en eventuele aanpassingen) moet de werkgever dit overzicht voorleggen aan de werknemer(-vertegenwoordiging).
Eveneens in de loop van de maand februari verzenden wij aan elke contactpersoon sociale maribel een mail die toegang geeft tot een online bevraging. Elke werkgever dient deze vragenlijst in te vullen, voor te leggen aan de werknemers(-vertegenwoordigers) en ons samen met het (uittreksel van) verslag van dit overleg terugbezorgen.
Een blanco van deze online-enquête vooraf afdrukken, kan handig zijn bij het overleg.

M.b.t. het arbeidsvolume en de controle hierop: bijlage bij het jaarrapport !

Maribel WERK(t)

Indiening prestaties eerste semester 2019 en vergelijking met de DmfA

sitemap  |  disclaimer  |  cookies

VSPF vzw, Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel - tel. +32 02 227 60 01 - fax +32 02 227 69 14